rychlá poptávka:+420 387 310 255
servis kotlů:+420 387 428 702

Firma D.I.M. spol. s r.o. vlastní od prosince 2000 certifikát systému řízení jakosti. Všechny zakázky jsou od počátku realizovány a řízeny ve shodě s ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 18001:2008 a politikou společnosti.

 

Management kvality:

ČSN EN ISO 9001:2009certifikát

Společnost D.I.M. spol. s r. o. v rámci integrovaného systému managementu zavedla a používá certifikovaný systém managementu kvality ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a činnosti společnosti.
Prioritou ve všech fázích provádění jednotlivých činností tzn. od přijetí zakázky po předání hotového díla zákazníkovi je kvalita našich pracovních činností a dodávek.

ISO 9001:2009 

 

Environmentální management:

ČSN EN ISO 14001:2005certifikát
Společnost D.I.M. spol. s r. o. v rámci integrovaného systému managementu zavedla a používá certifikovaný systém EMS ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a činnosti společnosti.
Hlavním úkolem environmentální politiky společnosti je důsledné sledování a eliminování environmentálních aspektů a jejich dopadů, které vznikají při provádění našich činností a mohly by mít negativní vliv na životní prostředí.

ISO 14001:2005 

 

Systém managementu BOZP:

ČSN OHSAS 18001:2008certifikát
Společnost D.I.M. spol. s r. o. v rámci integrovaného systému managementu zavedla a používá certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008, který je závazný pro všechny zaměstnance, subdodavatele a činnosti společnosti.
Hlavním úkolem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je identifikace a eliminace bezpečnostních rizik při provádění našich činností.

OHSAS 18001:2008 

 

Všichni zaměstnanci jsou vzděláváni a školeni s cílem zvyšování odborné úrovně, odpovědnosti a motivace v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Jak Vám můžeme pomoci?

Máte zájem o zprovoznění, opravu či pravidelný
servis kotle?

přejděte na servisní formulář:

Servisní formulář

PŘEJETE SI CENOVOU NABÍDKU NEBO VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH SLUŽBÁCH?
DOMLUVME SI SCHŮZKU!

Dobrý den, jmenuji se a rád bych se s vámi setkal ohledně ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ideální termín schůzky by pro mě byl Potvrďte mi prosím schůzku na nebo se se mnou spojte telefonicky na čísle
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

DIM - teplo vašeho domova

Jak z názvu firmy vyplývá, firma se zabývá především a výhradně pracemi, které zajišťují výrobu, dopravu a spotřebu tepla v různých aplikacích a formách. Zkratka v názvu společnosti je zkratkou nosného programu firmy, což je dodávka, inženýring a montáž tepelné techniky.

Vzhledem k tomu, že základním a určujícím směrem rozvoje firmy je kvalita, plnění smluvních termínů a v neposlední řadě i snaha o komplexní zajišťování dodávek zařízení, včetně navazujících řemesel, rozšířili jsme vlastními pracovníky zajišťované služby i o zdravotní instalaci, plynoinstalace a zámečnické práce. V případě realizace prací jiných řemesel (MaR + EI, vzduchotechnika) zajišťujeme tyto svými osvědčenými dodavateli, se kterými spolupracujeme již několik let.

Náš kamenný obchod najdete přímo v areálu sídla společnosti D.I.M. spol. s r.o. v Českých Budějovicích.

dim-head-office.png

D.I.M. spol. s r. o.

  • A. Trägera 91, 370 10
  • České Budějovice
  • IČO: 15769062
  • DIČ: CZ15769062
Ukázat na mapě

Jsme členy

hospodarska komora.png cech topenaru a instalateru.png