https://www.traditionrolex.com/13 Politika společnosti | DIM České Budějovice
rychlá poptávka:+420 387 310 255
servis kotlů:+420 387 428 702

Společnost D.I.M. spol. s r. o. má zaveden integrovaný systém managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost zavedla a udržuje systém ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO14001 a předpisu ČSN OHSAS 18001. 

V rámci své činnosti se vrcholové vedení společnosti zavazuje

 • k trvalému zlepšování zavedeného integrovaného systému managementu, prevenci znečišťování a prevenci rizik,
 • k trvalé podpoře vytváření potřebných lidských, materiálových, technologických, finančních zdrojů,
 • k trvalému vzdělávání, výchově a motivaci všech zaměstnanců tak, aby prováděli své aktivity v souladu s principy ochrany životního prostředí, s požadavky na kvalitu produktu a s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • k trvalému uspokojování potřeb jak zákazníků, tak všech zainteresovaných stran,
 • k dodržování všech právních norem relevantních pro společnost a jiných požadavků zainteresovaných stran,
 • k efektivnímu plánování integrovaného systému managementu a pravidelnému přezkoumávání jeho vhodnosti,
 • k postupné obnově technologických zařízení a zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců. 

 

Za naplňování politiky systému managementu společnosti jsou zodpovědni
všichni její zaměstnanci.
 

 

 V Českých Budějovicích, 01. listopad 2017

Jak Vám můžeme pomoci?

Máte zájem o zprovoznění, opravu či pravidelný
servis kotle?

přejděte na servisní formulář:

Servisní formulář

PŘEJETE SI CENOVOU NABÍDKU NEBO VÍCE INFORMACÍ O NAŠICH SLUŽBÁCH?
DOMLUVME SI SCHŮZKU!

Dobrý den, jmenuji se a rád bych se s vámi setkal ohledně ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ideální termín schůzky by pro mě byl Potvrďte mi prosím schůzku na nebo se se mnou spojte telefonicky na čísle
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

DIM - teplo vašeho domova

Jak z názvu firmy vyplývá, firma se zabývá především a výhradně pracemi, které zajišťují výrobu, dopravu a spotřebu tepla v různých aplikacích a formách. Zkratka v názvu společnosti je zkratkou nosného programu firmy, což je dodávka, inženýring a montáž tepelné techniky.

Vzhledem k tomu, že základním a určujícím směrem rozvoje firmy je kvalita, plnění smluvních termínů a v neposlední řadě i snaha o komplexní zajišťování dodávek zařízení, včetně navazujících řemesel, rozšířili jsme vlastními pracovníky zajišťované služby i o zdravotní instalaci, plynoinstalace a zámečnické práce. V případě realizace prací jiných řemesel (MaR + EI, vzduchotechnika) zajišťujeme tyto svými osvědčenými dodavateli, se kterými spolupracujeme již několik let.

Náš kamenný obchod najdete přímo v areálu sídla společnosti D.I.M. spol. s r.o. v Českých Budějovicích.

dim-head-office.png

D.I.M. spol. s r. o.

 • A. Trägera 91, 370 10
 • České Budějovice
 • IČO: 15769062
 • DIČ: CZ15769062
Ukázat na mapě

Jsme členy

hospodarska komora.png cech topenaru a instalateru.png
https://www.traditionrolex.com/13